Διακοπές Πάσχα

 Το τηλέφωνο και τα άλλα μέσα επικοινωνίας του γραφείου δεν θα είναι σε λειτουργία από 29/4 έως και 10/5 για τις διακοπές του Πάσχα.

13/5 επιστρέφουμε στο κανονικό ωράριο επικοινωνίας,
Δευτέρα έως και Πέμπτη: 10:00-20:00 και Παρασκευή 10:00-15:00.