Επικοινωνία


Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2311 298349
6940816139

Ώρες επικοινωνίας:
Δευτέρα - Παρασκευή
10:00-20:00
 

e-mail: protoliopsy@hotmail.com
Facebook page: Πρωτόλειο Ψ


 
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πρωτόλειο Ψ
Πελοποννήσου 8
54631, Θεσσαλονίκη
Αρ. Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο.) : 000121803091
Αρ. Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Α.Γ.Ε.ΜΗ.) : 166324461000