Ο χωρος
                       

                                                                       


Φωτογραφίες: Αυγέρη Λία, Γεωργίου Ελένη
Επιγραφή: Χαριζάνη Δήμητρα
Logo, επαγγελματική κάρτα, flyer: kiwwi