Ο χώρος
Επιγραφή: Δήμητρα Χαριζάνη
Logo, επαγγελματική κάρτα, flyer: kiwwi
Φωτογραφίες: Λία Αυγέρη, Ελένη Γεωργίου, Κατερίνα Καμπουρίδου, Νίνα Σταυρουλάκη