Ποιες ειμαστε


Το Πρωτόλειο Ψ είναι το συνεργατικό εγχείρημα έξι ψυχολόγων από διαφορετικά πλαίσια εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας, που δραστηριοποιείται, από το 2014, στο πεδίο της  ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Η συνάντηση των διαφορετικών μας προσεγγίσεων, δίνει χώρο σε μια πολύπλευρη κατανόηση των δυσκολιών που βιώνουν οι άνθρωποι. Όπως οι δυσκολίες αυτές δεν έχουν μία αιτία ή μία εξήγηση, έτσι και ο τρόπος που επιλέγουμε να σκεφτόμαστε γι’ αυτές δε μπορεί να είναι ένας.
Πρωταρχικό μέλημά μας, είναι να λαμβάνουμε υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες και τους αποκλεισμούς που συμβάλλουν στην ανάγκη για στήριξη, καθώς και το στίγμα που συνοδεύει τους αποκλεισμούς αυτούς. Για το λόγο αυτό προτείνουμε ένα μη – ψυχιατρικοποιημένο πλαίσιο αποδοχής και σεβασμού.

Απευθυνόμαστε σε ενήλικες, έφηβες – εφήβους, παιδιά, οικογένειες, ζευγάρια και ομάδες ατόμων παρέχοντας:
  • συνεδρίες ατομικές, ομαδικές, οικογένειας, ζεύγους
  • στήριξη και συμβουλευτική
  • εμψύχωση ομάδων
  • στήριξη και συμβουλευτική γονέων και ατόμων που φροντίζουν παιδιά
  • ενημέρωση και συμβουλευτική σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας
  • στήριξη και συμβουλευτική ομάδων που εργάζονται σε κοινό εργασιακό περιβάλλον
  • υποστήριξη της ψυχοκινητικής και κοινωνικής ανάπτυξης παιδιών με δυσκολίες.

Το εργασιακό μας πλαίσιο βασίζεται στη συλλογική οργάνωση της εργασίας μας. Εντός αυτού του αυτοδιαχειριζόμενου, δημιουργικού και μη-ιεραρχικά δομημένου πλαισίου επιλέγουμε να διατηρούμε χαμηλό το κόστος υπηρεσιών μας.

Διεύθυνση: Πελοποννήσου 8, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2311298349, 6940816139
E-mail:  protoliopsy@hotmail.com