Τι είναι το Πρωτόλειο ΨΤο Πρωτόλειο Ψ είναι το συνεργατικό εγχείρημα έξι ψυχολόγων-ψυχοθεραπευτριών. Η ομάδα μας συγκροτήθηκε το 2014, γύρω από τον πρωτόλειο στόχο της συλλογικής οργάνωσης της εργασίας μας στο πεδίο της ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Από το 2018, το Πρωτόλειο Ψ έχει την έδρα του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.). Σύντομη ιστορική αναδρομή

Αφετηρία μας ήταν η κοινή επιθυμία για συνεργατισμό και συνεξέλιξη. Από το 2014 έως το 2018, πραγματοποιούσαμε εβδομαδιαίες συναντήσεις και συμμετείχαμε ως ομάδα σε διαδικασίες επαγγελματικής συνδιαμόρφωσης, αποσκοπώντας στην προετοιμασία για την εφαρμογή του συνεργατισμού στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στη συλλογική συνεχή κατάρτισή μας σε θέματα ψυχολογίας, ψυχιατρικής, αντιψυχιατρικής, και ψυχοθεραπείας. Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας δραστηριοποιούνταν, εντός και εκτός αυτής, σε διάφορα και διαφορετικά πεδία παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής εργασίας.

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός συνεργατικού γραφείου ψυχολόγων ήρθε ως απάντηση στην επιθυμία μας για τη δημιουργία ενός πλαισίου που προάγει τη συνάντηση των διαφορετικών θεωρητικών μας προσεγγίσεων στον ψυχικό πόνο και τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες των ανθρώπων, επιτρέποντάς μας, ταυτόχρονα, να λαμβάνουμε υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες, τους κοινωνικούς αποκλεισμούς, καθώς και το στίγμα που συνοδεύει τους αποκλεισμούς αυτούς.

Από το 2018 έως σήμερα παρέχουμε συνεδρίες ατομικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας, θεραπείας συντροφικών σχέσεων, συνεδρίες συμβουλευτικής και συναντήσεις ενδυνάμωσης και συντονισμού ομάδων. Παρέχουμε συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε άτομα που βρίσκονται σε κρίση και στα κοντινά τους πρόσωπα. Τέλος, συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες και δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές, πραγματοποιώντας ομιλίες σχετικές με θέματα ψυχικής υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής, και συντονίζοντας ομάδες ενδυνάμωσης και στήριξης ενηλίκων και παιδιών.