Μοντέλο λειτουργίας

Πρώτη συνάντηση

Επικοινωνώντας για να κλείσετε ένα ραντεβού ή για να ενημερωθείτε σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης στο Πρωτόλειο Ψ, αρχικά θα μιλήσετε με μία ψυχολόγο, που θα σας προτείνει μία πρώτη συνάντηση μικρής διάρκειας. Στη συνάντηση αυτή προσκαλείστε να εκφράσετε τι είναι αυτό που σας έκανε να αναζητήσετε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ακόμη, σας παρέχουμε πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Πρωτόλειου Ψ.

Η πρώτη συνάντηση προτείνεται και σε επαγγελματίες που μας προσεγγίζουν για μία εξωτερική συνεργασία.

Η πρώτη συνάντηση παρέχεται δωρεάν.Διαδικασία διαμοιρασμού νέων αιτημάτων

Μία φορά την εβδομάδα, οι ψυχολόγοι του Πρωτόλειου Ψ συναντιόμαστε με σκοπό τον διαμοιρασμό των νέων αιτημάτων, ο οποιος γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του αιτήματός σας, δηλαδή όσα εκφράσατε στην πρώτη συνάντηση, συνεκτιμώντας, παράλληλα, τη θεωρητική κατάρτιση και την κλινική εμπειρία κάθε μιας από εμάς. Η ψυχολόγος που θα αναλάβει το αίτημά σας, επικοινωνεί μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Στην περίπτωση αιτήματος άλλων επαγγελματιών για εξωτερική συνεργασία, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, πραγματοποιώντας μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας και κατόπιν αυτής συζητάμε ποια θα αναλάβει ή ποιες θα αναλάβουμε τη συνεργασία αυτή.Συλλογική οργάνωση της εργασίας μας

Θεωρητική συνεξέλιξη Δύο φορές τον μήνα, οι ψυχολόγοι του Πρωτόλειου Ψ πραγματοποιούμε συναντήσεις εστιασμένες στην επαγγελματική μας συνεξέλιξη και τον εμπλουτισμό των θεωρητικών μας γνώσεων. Οι συναντήσεις αυτές είτε έχουν θεωρητικό περιεχόμενο σε θέματα ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας, είτε συνιστούν συζητήσεις κλινικού περιεχομένου πάνω σε θέματα που ανακύπτουν από το αντικείμενο της δουλειάς μας. Παράλληλα, μία φορά τον μήνα, συμμετέχουμε σε ομαδική διαδικασία εποπτείας με εξωτερική επόπτρια, στην οποία εστιάζουμε στην ενδυνάμωση της ομάδας μας.

Διαχείριση Οι ψυχολόγοι-εργαζόμενες/ μέλη του Πρωτόλειου Ψ, βρισκόμαστε δύο φορές τον μήνα σε συνελεύσεις στις οποίες συζητάμε θέματα διαχείρισης της συνεταιριστικής επιχείρησης και οργάνωσης της λειτουργίας του γραφείου. Η συνέλευση λειτουργεί ως αποφασιστικό όργανο στη βάση της ομοφωνίας των μελών της.

Στο Πρωτόλειο Ψ διατηρούμε οικονομική πολιτική διαβαθμισμένου κόστους για άτομα που βρίσκονται σε ανεργία ή σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας.