ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΠΡΩΤΟΛΕΙΟ Ψ 2023

Η Κοιν.Σ.Επ. Πρωτόλειο Ψ ορίζει την τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2023 στις 30/06/2023 και ώρα 16:00.


Στη συνέλευση θα συζητηθεί και θα πραγματωθεί ο απολογισμός του έτους 2022-2023.