Διακοπές Πάσχα 2023

Στο διάστημα από τις 10 έως και τις 21 Απριλίου δεν θα λειτουργούν τα τηλέφωνα και τα άλλα μέσα επικοινωνίας του Πρωτόλειου Ψ. Στη διάθεσή σας ξανά από τη Δευτέρα 24 Απριλίου.