Καλοκαιρινή παύση 2022

 Το τηλέφωνο και τα άλλα μέσα επικοινωνίας του Πρωτόλειου Ψ δε θα λειτουργούν από τις 1/8 έως και τις 24/8. Ελπίζουμε το διάστημα αυτό να φέρει διακοπές και παύσεις από ό,τι έχει το καθένα μας ανάγκη! Ξανά μαζί από 25/8/2022.

Τα μέλη του Πρωτόλειου Ψ