Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων Κοιν.Σ.Επ Πρωτόλειο Ψ 2022

 Η Κοιν.Σ.Επ. Πρωτόλειο Ψ ορίζει την τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2022 στις 28/06/2022 και ώρα 16:00.


Στη συνέλευση θα συζητηθεί και θα πραγματωθεί ο απολογισμός του έτους 2021-2022.