Καλοκαιρινή παύση 2021

 

Το Πρωτόλειο Ψ θα παραμείνει κλειστό από τις 24/7/2021 μέχρι τις 29/8/2021. Επιστροφή στις 30/8/2021.
Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι με διακοπές, παύσεις ή νέα ξεκινήματα!
 
 
 
Πρωτόλειο Ψ
Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Στήριξη