Συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία

Την Πέμπτη 10/6/2021 το Πρωτόλειο Ψ θα συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και ο χώρος μας θα παραμείνει κλειστός. 

Ευχαριστούμε!

Πρωτόλειο Ψ

Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Στήριξη