Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων Κοιν.Σ.Επ Πρωτόλειο Ψ 2021

 Η Κοιν.Σ.Επ. Πρωτόλειο Ψ ορίζει την τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2020 στις 30/6/2021 και ώρα 16:00.


Στη συνέλευση θα συζητηθεί και θα πραγματωθεί ο απολογισμός του έτους 2020-2021.