Ανοιχτό Σάββατο Μαρτίου


 


Ελάτε το Σάββατο 6/3/2021 στις 11:30-13:30 στο Πρωτόλειο Ψ να γνωρίσετε τον χώρο, να μας ρωτήσετε ή να συζητήσουμε!

Δεδομένων των συνθηκών, στον εσωτερικό του χώρου μας θα μπορούν να βρίσκονται μέχρι 2 άτομα ταυτόχρονα, όπως και τον προηγούμενο μήνα.
Ευχαριστούμε.
Καλή άνοιξη σε όλους/-ες/-α!


https://fb.me/e/1Ve9Iay2o