Λειτουργία του χώρου

 Το Πρωτόλειο Ψ συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά! Για να προσέλθετε στον χώρο μας χρησιμοποιείτε την αιτιολογία 1, όπως φαίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο. Όπου χρειάζεται θα υπάρχει γραπτό sms και από εμάς για την προσέλευσή σας.

Το ανοιχτό Σάββατο στις 7/11 θα χρειαστεί να ακυρωθεί. Ελπίζουμε για το επόμενο του Δεκεμβρίου!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνά μας: 2311 298349 6940816139

https://forma.gov.gr/?fbclid=IwAR0LYQwAOcj8DPPSlhsJJz58QQWVQ8SwPC-CRWNxl6WLkOCZliOVWsLn3W0#lockdown


Κοιν.Σ.Επ. Πρωτόλειο Ψ
Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Στηρίξη