Καλοκαιρινή παύση 2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρωτόλειο Ψ θα παραμείνει κλειστό από τις 24/7/2020 έως και τις 25/8/2020. Επανερχόμαστε μετά την καλοκαιρινή παύση!