Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων Κοιν.Σ.Επ Πρωτόλειο Ψ 2020

Η Κοιν.Σ.Επ. Πρωτόλειο Ψ ορίζει την τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2020 στις 31/7/2020 και ώρα 16:00.

Στη συνέλευση θα συζητηθεί και θα πραγματωθεί ο απολογισμός του έτους 2019-2020.