Ημερολόγια πανδημίας για παιδιά

Δύο ημερολόγια σε μορφή λευκώματος για παιδιά δημοτικού και έφηβα που έφτιαξε μία από εμάς. Ελπίζουμε να φανούν χρήσιμα στην κατανόηση και την επικοινωνία των ψυχολογικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει φέρει ο εγκλεισμός στο σπίτι.

https://drive.google.com/drive/folders/1tkO6W1AcOz9MeAdk_doGvaDm9eYHf7md?usp=sharing