Ομάδα ενδυνάμωσης γυναικών απέναντι στην έμφυλη βία

Ομάδα ενδυνάμωσης γυναικών απέναντι στην έμφυλη βία στο Πρωτόλειο ΨΤο Πρωτόλειο Ψ προσκαλεί γυναίκες με βιώματα βίας σε μία ομάδα κλειστού τύπου 7 μηνών. Επιθυμούμε η ομάδα αυτή να αποτελέσει έναν χώρο έκφρασης των βιωμάτων και εμπειριών έμφυλης βίας των γυναικών.
Πώς άτομα με γυναικείο κοινωνικό φύλο αντιλαμβάνονται και βιώνουν την έμφυλη βία και τον σεξισμό στην καθημερινότητα τους;
Ποιους τρόπους χρησιμοποιούν για να τα καταφέρνουν και να τα βγάζουν πέρα;
Πώς ο κοινωνικός κύκλος μπορεί να είναι υποστηρικτικός σε αυτές τις εμπειρίες;

Ταυτόχρονα, θα θέλαμε να είναι ένας χώρος όπου θα μπορούν να εκφραστούν προβληματισμοί, ανησυχίες, φόβοι και αναρωτήσεις. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για μία θεραπευτική ομάδα (group therapy). Αν μπορούσαμε να θέσουμε ένα γενικό στόχο της ομάδας θα ήταν η ενδυνάμωση των γυναικών που έχουν με οποιονδήποτε τρόπο υποστεί έμφυλη βία ή ανησυχούν γύρω από αυτήν. Μέσα από μοίρασμα, αλληλοϋποστήριξη και ενεργητική ακρόαση προσκαλούμε σε μία διαδικασία αναστοχασμού πάνω στις διακρίσεις λόγω φύλου, στα πατριαρχικά κοινωνικά μοντέλα και στις συνέπειες που αυτά μπορούν να έχουν στη ζωή μιας γυναίκας. Σκέψη μας είναι αυτή η διαδρομή να ολοκληρωθεί με τη δημιουργία ενός κοινού λόγου που να εκφράζει όλες τις συμμετέχουσες. Οι στόχοι της ομάδας, παρόλα αυτά, θα (ανα)διαμορφωθούν και από τις ίδιες τις συμμετέχουσες κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μας.

Αριθμός συναντήσεων:
7 συναντήσεις, 1/μήνα

Ημερομηνίες συναντήσεων:
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019
Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
Σάββατο 14 Μαρτίου 2020
Σάββατο 11 Απριλίου 2020
Σάββατο 16 Μαΐου 2020
Σάββατο 13 Ιουνίου 2020

Ώρα: 17:00-20:00

Θα ήταν επιθυμητή η δήλωση συμμετοχής ώστε να υπάρχει μία εικόνα του αριθμού των συμμετεχουσών καθώς ο αριθμός των ατόμων της ομάδας είναι χρήσιμο να είναι περιορισμένος.

Για τη συμμετοχή θα υπάρχει ελεύθερη συνεισφορά. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6980832477, 6988020300

Πρωτόλειο Ψ
Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Στήριξη
Πελοποννήσου 8, Θεσσαλονίκη