Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων Κοιν.Σ.Επ Πρωτόλειο Ψ 2019

Η Κοιν.Σ.Επ. Πρωτόλειο Ψ ορίζει την τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2019 στις 24/7/2019 και ώρα 16:00.

Στη συνέλευση θα συζητηθεί και θα πραγματωθεί ο απολογισμός του έτους 2018-2019.